مدار و شبکه های الکتریکی

مدارها و شبکه­ های الکتریکی و موضوعات  مربوطه

شبکه­ های پیچیده

یک مدار که شامل تعدادی المان­های الکتریکی مانند مقاومت، خازن، سلف، منبع جریان و منبع ولتاژ (هم AC و هم DC) می­شود، مدار نامیده می­شود. این نوع از شبکه به سادگی به وسیله­ قانون اهم یا کرشوف حل نمی­شود. ما این مدارها را به وسیله­ تکنیک­هاییی مانند تونن و نورتون و قانون اجتماع(superpositionn) حل می­کنیم.

شبکه­ های الکتریکی

ترکیب المان­های الکتریکی که به هر نحوی به هم متصل می­شوند، شبکه­ الکتریکی نامیده می­شود.
 انواع مدار الکتریکی یا برد الکتروینکی
انواع زیادی مدار الکتریکی وجود دارد. در اینجا مختصرا تک تکشان را بررسی می­کنیم. مدارهای سری در این مدارها همه­ المان­های الکتریکی (منابع ولتاژ و جریان،سلف،خازن،مقاومت و …) به صورت سری یا متوالی متصل شده اند. فقط یک مسیر برای حرکت الکتریسیته وجود دارد و انشعاب دیگری در این مدار وجود ندارد. مدارهای موازی در این مدارها همه­ المان­های الکتریکی به صورت موازی بهم متصل شده ­اند. مسیرهای زیادی برای حرکت الکتریسیته وجود دارد و حداقل دو انشعاب در این مدارها موجود است. مدارهای سری موازی اگر المان های مدار در بعضی بخش­ها سری باشد و در بعضی دیگر موازی،یک مدار سری-موازی خواهیم داشت. به بیان دیگر، این ترکیبی از مدارهای سری و موازی خواهد بود. مدار ستاره دلتا این مدار نه سری است و نه موازی و نه سری-موازی. در این مدار، المان­های الکتریکی به نحوی متصل شده ­اند که  نمی­توان آنها را در ترم وضعیت سری و موازی و ترکیب آنها تعریف کرد. این نوع مدارها می­توانند به وسیله­ تبدیل ستاره-دلتا  یا دلتا-ستاره حل شوند. در زیر،مدارهای مشتق شده­ دیگری است از مدارهای سری، موازی و سری-موازی. اینها همه­ مدارهایی هستند که در شکل­ های پایین نشان داده شده اند. انواع مدار الکتریکی در مدارهای بالا همه­ اجزای ذکر شده در بالا به صورت سری، موازی و سری-موازی متصل شده ­اند. بیایید مدارهای الکتریکی بیشتری که شما باید قبل از شروع تحلیل مدار و شبکه­ الکتریکی بشناسید را مورد بررسی قرار دهیم. مداری است که در آن پارامترها (مقاومت،سلفریالخازن،شکل موج و فرکانس) ثابت هستند. به بیان دیگر مداری که المان­های آن نسبت به ولتاژو جریان بدون تغییر باقی بمانند مدار خطی نامیده می­شود. مداری است که در آن پارامترها(مقاومت،سلف، خازن، شکل موج و فرکانس) نسبت به جریان و ولتاژ تغییر می­کنند. به بیان دیگر مداری که المان­های آن ثابت میستند مدار غیر خطی نامیده می­شود.
پارامترهای مدار یا ترم های ثابت و وابسته
المان­های مختلفی که در مدار الکتریکی استفاده می­شوند، پارامترها یا ثوابت مدار نام دارند مانند مقاومت و خازن و سلف و فرکانس و غیره. این پارامترها می­توانند توده یا پخش شوند. پارامترهای مدار مداری که شامل یک یا چند منبع E.MF (نیروی حرکتی برقی) شود مدار اکتیو نامیده می­شود. مداری که شامل منبع E.MF نمی­شود مدار پسیو نامیده می­شود. تفاوت اصلی بین اجزای اکتیو و پسیو (توضیح بسیار ساده با مثال) ترم های  دیگر مربوط به مدارها و شبکه­ های الکتریکی
  • گره
نقطه یا محل اتصالی که دو یا چند المان به هم می­رسند گره نام دارد.
  • شاخه
بخشی از مدار که بین دو نقطه­ اتصال قرار دارد شاخه نامیده می­شود. در شاخه، یک یا چند المان می­توانند متصل شوند و آنها دو پایانه (ترمینال برق) دارند.
  • حلقه
یک مسیر بسته در مدار که بیش از دو مش می­تواند در آن اتفاق بیفتد حلقه نام دارد. می­تواند تعداد زیادی مش در یک حلقه باشد ولی یک مش تشکیل یک حلقه را نمی­دهد.
  • مش
یک حلقه­ بسته که شامل حلقه­ بسته­ دیگری درون خود نباشد یا مسیری که شامل مسیر دیگری نشود مش نام دارد.
برد الکترونیکی یا مدار الکتریکی
مدار یک حلقه با مسیر بسته است که یک مسیر بازگشت برای جریان فراهم می­کند. یا یک مسیر رسانای بسته که در آن جریان می­تواند حرکت کند مدار نامیده می­شود. برد الکترونیکی
تفاوت اصلی بین مدار خطی و غیرخطی
در مدار تک وجهی ویژگی مدار با تغییر جهت منبع ولتاژ یا جریان تغییر می­کند. به بیان دیگر، مدار تک وجهی به جریان یا ولتاژ اجازه می­دهد فقط در یک جهت حرکت کند. دیود یکسو کننده بهترین مثال اینگونه مدارهاست چون یکسو کنندگی را در هر دو جهت منبعع انجام نمی­دهد. در مدار یک لایه ویژگی مدار با تغییر جهت منبع ولتاژ یا جریان تغییر نمی­کند. به بیان دیگر، مدار یک لایه به جریان یا ولتاژ اجازه می­دهد در هر دو جهت حرکت کند. خط انتقال بهترین مثال اینگونه مدارهاست چون اگر منبع را در هر جهتی قرار دهید ویژگی­های مدار ثابت می­ماند.

برچسب ها: صنعت برق , مدار اکتیو , مدار خطی , مدار موازی , مدارسری , شبکه های الکترونیکی , برد الکترونیکی , الکترونیکی ,

[ بازدید : 65 ]

[ يکشنبه 20 فروردين 1396 ] 16:12 ] [ نادر رفیعی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]